دوشنبه 28 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
 آرشیواخبار
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

برگزاری بیست وهفتمین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان

برگزاری بیست وهفتمین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان
يکشنبه 9 اسفند 1394

برگزاری بیست وششمین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان

برگزاری بیست وششمین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان
يکشنبه 5 مهر 1394

برگزاری بیست وپنجمین جلسه تخصصی کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان

برگزاری بیست وپنجمین جلسه تخصصی کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان
پنجشنبه 25 تير 1394

سومین جلسه فنی توصیف وضعیت ایمنی مواد غذایی استان

سومین جلسه فنی توصیف وضعیت ایمنی مواد غذایی استان
شنبه 6 تير 1394

دومین جلسه فنی بررسی مطالعات موجود در زمینه 11 ماده غذایی اولویت دار

دومین جلسه فنی بررسی مطالعات موجود در زمینه 11 ماده غذایی اولویت دار
شنبه 6 تير 1394

برگزاری جلسه کمیته فنی تعیین وضعیت امنیت غذایی استان

برگزاری جلسه کمیته فنی تعیین وضعیت امنیت غذایی استان
سه شنبه 12 خرداد 1394

اولین نشست روسای دبیرخانه های کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان

اولین نشست روسای دبیرخانه های کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان
پنجشنبه 7 خرداد 1394

بیست وچهارمین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی برگزارشد

بیست وچهارمین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی برگزارشد
سه شنبه 1 ارديبهشت 1394

جلسه هماهنگی تدوین برنامه عملیاتی در حوزه ایمنی غذا برگزار گردید

جلسه هماهنگی تدوین برنامه عملیاتی در حوزه ایمنی غذا برگزار گردید
پنجشنبه 27 فروردين 1394

تداوم جلسات تدوین برنامه علمیاتی امنیت غذایی دردانشگاه علوم پزشکی تبریز

تداوم جلسات تدوین برنامه علمیاتی امنیت غذایی دردانشگاه علوم پزشکی تبریز
سه شنبه 25 فروردين 1394