پنجشنبه 31 خرداد 1397 - 06 شوال 1439
 منوی اصلی
 
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

جلسه برنامه عملیاتی در حوزه امنیت غذایی برگزار شد

جلسه برنامه عملیاتی در حوزه امنیت غذایی برگزار شد
يکشنبه 23 فروردين 1394

اولین جلسه هماهنگی در مورد چالش های موثر در امنیت غذایی جامعه با رویکرد هفته سلامت

اولین جلسه هماهنگی در مورد چالش های موثر در امنیت غذایی جامعه با رویکرد هفته سلامت
چهارشنبه 19 فروردين 1394

ششمین جلسه پسماندهای پزشکی برگزار شد

ششمین جلسه پسماندهای پزشکی برگزار شد
دوشنبه 10 فروردين 1394

پنجمین جلسه پسماندهای پزشکی برگزارشد

پنجمین جلسه پسماندهای پزشکی برگزارشد
سه شنبه 28 بهمن 1393

برگزاری سومین جلسه پسماندهای پزشکی

برگزاری سومین جلسه پسماندهای پزشکی
دوشنبه 29 دي 1393

تشکیل جلسه کمیته اجرایی پسماندهای پزشکی کارگروه سلامت وامنیت غذایی

تشکیل جلسه کمیته اجرایی پسماندهای پزشکی کارگروه سلامت وامنیت غذایی
پنجشنبه 27 آذر 1393

تست 4

تست 4
يکشنبه 9 آذر 1393

جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان

جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان
چهارشنبه 30 مهر 1393

برگزاری بیست وسومین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان

..برگزاری بیست وسومین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان
چهارشنبه 30 مهر 1393

برگزازی جلسه نحوه مدیریت مناسب پسماندهای پزشکی

برگزازی جلسه نحوه مدیریت مناسب پسماندهای پزشکی
چهارشنبه 30 مهر 1393