دوشنبه 28 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
  برچسب شده با ریاست دانشگاه
مطالب/ رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از کنترل وراههای عدم انتشار بیماری ایدز خبر داد.                            
      رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از کنترل وراههای عدم انتشار بیماری ایدز خبر داد.
پنجشنبه 21 بهمن 1395