سه شنبه 28 دي 1395 - 19 ربيع الثاني 1438
 منوی اصلی
 
 آرشیواخبار
کلمه کلیدی
:
از
تا

بیش از 90 درصد اصول ایمنی غذایی در استان رعایت می‌شود

بیش از 90 درصد اصول ایمنی غذایی در استان رعایت می‌شود
چهارشنبه 5 آبان 1395

آب رودخانه ارس، آلوده نیست

آب رودخانه ارس، آلوده نیست
چهارشنبه 5 آبان 1395

سی امین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان برگزار گردید

سی امین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان برگزار گردید
چهارشنبه 5 آبان 1395

برگزاری بیست ونهمین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

برگزاری بیست ونهمین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سه شنبه 15 تير 1395

Wsp طرح سلامت آب در استان برای اولین بار در کشور

Wsp طرح سلامت آب در استان برای اولین بار در کشور
سه شنبه 15 تير 1395

تب برفکی در استان تحت کنترل است

تب برفکی در استان تحت کنترل است
سه شنبه 15 تير 1395

اولین وبیست وهشتمین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان در سال 95

اولین وبیست وهشتمین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان در سال 95
چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395

برگزاری اولین جلسه کمیته فنی کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان در سال 1395

برگزاری اولین جلسه کمیته فنی کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان در سال 1395
پنجشنبه 9 ارديبهشت 1395

برگزاری بیست وهفتمین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان

برگزاری بیست وهفتمین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان
يکشنبه 9 اسفند 1394

برگزاری بیست وششمین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان

برگزاری بیست وششمین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان
يکشنبه 5 مهر 1394